За сайта

Сайтът е създаден да покаже красотата на малката Пирин планина! Различните сезони, различното време и място разказват за нейната чудатост и красиви пейзажи, някои от които сме успели да заснемем, дори и през студените зимни дни. Всички ние може да кажем, че имаме ценност, която трябва да се види, за да се оцени и е редно да се запази. Моментите, които сме изживели по време на заснемането са истински и единствени…  Те няма да се върнат, нито да се повторят… те остават запечатани завинаги!!
Надяваме се чрез тази малка галерия да Ви пренесем в богатата с природни дадености планина! Пирин е за приятели… приятели… които ще създадат спомени, които ще са по-ценни, по стойностни, когато остареем… и не за друго, а защото я обичаме… защото сърцето си остава там!!!
Пирин е дом, този дом ни прави истински и свободни…