Начало

Природата не може да бъде изненадана, да я заварим в неугледен вид. Тя е винаги внушителна, убедителна, прекрасна.